Veiligheid voor je kind zijn een van de belangrijkste dingen die er zijn. Je wilt je kind beschermen voor alle gevaren die er op de weg zijn. En dat zijn er nogal wat. Het lijkt een trend te worden dat wij als ouder teruggefloten worden. Een half jaar geleden kregen we te horen dat een